За нас

Со официјална работа во својата дејност започна да работи во месец јануари 2023 година. Основна дејност на ова претпријатие е градски, приградски превоз на патници и превоз на ученици на кој му следува превоз во сите средни и основни училишта. Имаме една градска линија со 20 сообраќања во текот на денот вклучувајќи ги и сабота и недела. 1. Ваташа – Кавадарци- Сопот. Исто така има шест приградски линии и тоа: 1. Kавадарци-Ресава-Бегниште 2. Кавадарци-Шивец-Возарци-Дреново 3. Кавадарци-Росоман-Сирково-Трстеник-Манастирец 4. Кавадарци-Страгово-Крњево-Чемерко-Бохула-Долна и Горна Бошава 5, Кавадарци – Раец и 6. Кавадарци-Дабниште. Ова јавно претпријатие располага со возен парк од вкупно 14 возила и еден туристички воз од кој 5 нови автобуси и едно комбе за 7 патници набавени во 2023 година со вкупна вредност од 52.800.000 денари, едно комбе со капацитет од 19 патници набавено во 2024 година, со вкупен износ од 3.000.000 денари, едно комбе со капацитет од 19 седишта и еден автобус со капацитет од 50 седишта се обезбедени од донации со вкупна вредност на возилата од 4,5 милиони денари и другите возила се предадени од општината на трајно користење, еден автобус со капацитет од 33 патници, комбе со капацитет од 17 патници и две комбиња со капацитет од 8 патници. Автобусите се опремени со најсовремен систем за електронска евиденција и наплата, воведени се електронски картички за наплата во самите возила , исто така е овозможено и купување на единичен билет со платежна картичка во самиот автобус.Исто така во 2023 година се воведи и мобилна апликација за следење на возни редови и сите информации поврзани со Градски превоз. Од летната сезона прв пат во нашиот град започна атракцијата за најмладите односно почна со работа туристичкиот воз Гроздоберко кој сообраќа на локација по пешачко рекреативната патека во месноста Моклиште. Учениците на кој им следува превоз им се обезбедени електронски картички за евиденција за превоз со Име и Презиме за секој ученик. Во сите возила има видео надзор за поголема безбедност на патниците и внатрешна контрола. И во сите возила има бесплатен интернет WI-FI, патниците додека се возат можат да го користат. Вкупен број на автобуски постојки е 38.

Директор на јавното претпријатие

 Александар Ѓорѓиев

АДРЕСА

7 МИ СЕПТЕМВРИ БРОЈ 1 1430 КАВАДАРЦИ

ТЕЛЕФОН:

+ 389 43 400 417

Email:

info@gpk.mk

социјални медиуми