јп градски превоз кавадарци

Квартални извештаи

2023

2024

Огласи за вработување

1.Оглас за вработување број

АДРЕСА

7 МИ СЕПТЕМВРИ БРОЈ 1 1430 КАВАДАРЦИ

ТЕЛЕФОН:

+ 389 43 400 417

Email:

info@gpk.mk

социјални медиуми